Loading…
Sadhu (holy man) at sunrise in Jodhpur, Rajasthan, India