Loading…
Gulab Niwas Palace Hotel at Parikarama Marg, Pushkar , Rajasthan, India