Loading…
Savitri Temple and Pushkar Lake at sunset, Pushkar, Rajasthan, India