Loading…
A street dog eats food provided by good Samaritans near the Gurudwara Singh Sabha Sikh, Pushkar, Rajasthan, India