Loading…
Dusk scene at the Pushkar Camel Mela, Pushkar, Rajasthan, India.