Loading…
Fog over the Gurudwara Singh Sabha Sikh temple, Pushkar, Rajasthan, India