Loading…
Sadhu (holy man) near Dashashwamedh Ghat, Varanasi, India.