Loading…
Toy guns at the Pushkar Camel Fair carnival, Pushkar, Rajasthan, India