Loading…
Rainbow over Pushkar Lake and the Gurudwara Singh Sabha Sikh temple, Pushkar, Rajasthan, India